Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Charakterystyka Domu Pomocy Społecznej

CHARAKTERYSTYKA DOMU

Dom Pomocy Społecznej "Promyk" znajduje się w odległości około 1,5 km od Namysłowa, w miejscowości Kamienna. Przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku, kobiet i mężczyzn. Dom posiada 49 miejsc. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ,,Promyk” w Kamiennej wynosi 4.600,00 zł (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego, dnia 31 stycznia 2022r. poz. 280,  Zarządzenie nr 4/01/2022 Starosty Namysłowskiego z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia w 2022r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ,,Promyk” w Kamiennej w Powiecie Namysłowskim).

- DZIENNY DOM SENIOR+

Wokół budynku znajduje się rozległy teren wykorzystywany do rekreacji ruchowej oraz parking.

Budynek Domu jest trzykondygnacyjny, w pełni przystosowany do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, pozbawiony barier architektonicznych, posiada windę  i podjazdy oraz systemy: przyzywowo-alarmowy, alarmowo-przeciwpożarowy.

Obiekt jest monitorowany. Ponadto spełnia wszelkie wymagania związane ze standardami unijnymi.

Nasza placówka dysponuje 24 pokojami z łazienkami, w tym:

Łazienki oraz toalety dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych (uchwyty, brak progów, krzesełka prysznicowe), natomiast pokoje wyposażone są w wygodne łóżka, meble, telewizor oraz radio.     

Mieszkańcy mają do dyspozycji:

 Zapewniamy:

Zespół terapeutyczno-opiekuńczy stanowi wykwalifikowany personel, posiadający wiele specjalistycznych kursów i szkoleń. Wszyscy pracownicy Z.T.O. przeszli szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ponadto posiadają wiedzę w zakresie:


DZIENNY DOM SENIOR+

Dzienny Dom Senior+ działa w ramach rządowego Programu Wieloletniego ,,SENIOR+” na lata 2015-2020 – Edycja 2018. Swoje usługi świadczy przy ul. Pułaskiego 3b w Namysłowie. Funkcjonuje on w strukturach Domu Pomocy Społecznej ’’Promyk” w Kamiennej. Domem Dziennym Senior+ kieruje Dyrektor DPS  ’’Promyk”.

Celem Domu jest zapewnienia wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo  w wieku 60+) zamieszkującym teren powiatu namysłowskiego, poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji osób starszych, oferty prozdrowotnej oraz usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

Dzienny Dom Senior+ realizuje podstawowe świadczenia mające na celu udzielenie pomocy w czynnościach dnia codziennego seniorom, zapewnia gorący posiłek oraz inne usługi wspomagające, dostosowane do potrzeb osób starszych.

Działania prowadzone w DDS+ są przeznaczone dla grupy 15 osób. Jest on częściowo odpłatny. Zasady odpłatności za pobyt są określone Uchwałą nr X/79/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 2 października 2019r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Namysłowie (link do Uchwały).

Dzienny Dom Senior+ funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Więcej informacji udziela:

Pani Aldona Kmieć – Kierownik Dziennego Domu Senior+

tel.: 77/ 445-95-42

Załącznik:

Regulamin Dziennego Domu Senior+

Wersja XML