Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Struktura Organizacyjna Domu Pomocy Społecznej

ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNO-OPIEKUŃCZY (Z.T.O)

Do pracowników Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego, którzy pełnią również funkcje pracowników 1-go kontaktu, należą następujące stanowiska pracy:     

1. Pielęgniarki

Pielęgniarki zobowiązane są do:

2. Opiekunki

Opiekunki zobowiązane są do:

3. Pokojowe

Pokojowe zobowiązane są do:

4. Pracownik socjalny

Pracownik socjalny zobowiązany jest do :

5. Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy zobowiązany jest do:

6. Fizjoterapeuta

Technik fizjoterapii zobowiązany jest do:

Pielęgniarki oraz opiekunki wykonują swoje czynności w systemie dyżurów całodobowych we wszystkie dni tygodnia (w tym niedziele i święta)  w godzinach:      

7.00 - 19.00    I zmiana   oraz   19.00 - 7.00   II zmiana 

Pokojowe wykonują swoje czynności we wszystkie dni tygodnia (w tym niedziele i święta) w godzinach:

7.30 - 15.30   I zmiana   oraz   11.00 - 19.00   II zmiana

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - FINANSOWY

W dziale administracyjno-finansowym znajdują się następujące stanowiska pracy:

1. Główna księgowa

Główna księgowa zabezpiecza środki finansowe na prowadzenie Domu, opracowuje budżet jednostki. Jest odpowiedzialna za terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych oraz za całokształt spraw z zakresu rachunkowości i budżetu jednostki.

2. Insp. ds. administracyjno-osobowych i płac

Insp. ds. administracyjno-osobowych i płac zobowiązany jest do:

3. Insp. ds. finansowo-księgowych

4. Starszy administrator

Starszy administrator zobowiązany jest do:

Pracownicy administracyjno-finansowi wykonują swoje czynności od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

 

DZIAŁ OBSŁUGI

W dziale obsługi istnieją następujące stanowiska pracy: 

1. Intendent - magazynier

Intendent - magazynier odpowiedzialny jest za:

2. Kucharki

Kucharki odpowiedzialne są za prawidłowe i terminowe, zgodne z jadłospisem sporządzanie posiłków oraz wydawanie ich mieszkańcom. 

3. Praczka-szwaczka-prasowaczka

Praczka- szwaczka-prasowaczka zobowiązana jest do prania, prasowania i naprawy bielizny i odzieży mieszkańców oraz prania, prasowania i naprawy pościeli i bielizny Domu.

4. Konserwator

Konserwator ma za zadanie utrzymywać w gotowości technicznej sprzęty i urządzenia oraz ich konserwację i   utrzymywanie czystości i porządku wokół Domu.

Pracownicy kuchni wykonują swoje czynności we wszystkie dni tygodnia (w tym niedziele i święta) w godzinach 6.00 - 14.00 I zmiana oraz 11.00 - 19.00 II zmiana

Intendent - magazynier, konserwator oraz praczka-szawczka-prasowaczka wykonują swoje czynności od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30  


Dzienny Dom Senior+

W Dziennym Domu Senior+ są następujące stanowiska pracy:

1. Kierownik Dziennego Domu Senior+

Kierownik Dziennego Domu Senior+ zobowiązany jest do:

Pracownicy DDS+ wykonują swoje czynności od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML