Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podstawowe informacje dotyczące Domu Pomocy Społecznej

 

       

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "PROMYK"

K AMIENNA 22

46-100 NAMYSŁÓW  

NIP 752-10-20-724        REGON 000308910

tel. (77) 4-100-358

fax (77) 4-100-358 wew.30

Dyżurka pielęgniarek: (77) 4-101-361

E-MAIL:  

        

 

Dyrektor:
Renata Żywina

 

Zakres nadzoru i obowiązków Dyrektora.

Dyrektor odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie Domu oraz prawidłową organizację pracy.

 Dni i godziny przyjęć.

Dyrektor przyjmuje interesantów we wszystkie dni robocze w godzinach od 8.00 - 9.30.

Wersja XML