Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

O G Ł A S Z A

w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszych) publicznych przetargów ustnych  nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego

 

 1. Przedmiotem przetargów są działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną, stanowiące jednorodny kompleks gruntu, położone w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie nowo powstającego osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działki nieuzbrojone, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – znajduje się przy sąsiednim osiedlu. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Działki niezagospodarowane, nieogrodzone. Powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki.
 2. Wszystkie działki (nieruchomości) mają urządzone księgi wieczyste (bez obciążeń) prowadzone przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku: nr OP1U/00050357/2. Wszystkie w/w działki (nieruchomości) nie są obarczone żadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.
 3. Przetargi odbędą się w dniu 27.03.2015 r. o godzinie 10:00 w dużej sali narad siedziby Starostwa
 4. Wadia mogą być wpłacane w pieniądzu, albo wnoszone w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadia należy wpłacić lub wnieść do dnia 23.03.2015 r. włącznie.
 5. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Namysłowie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Powiatu Namysłowskiego: www.namyslow.pl
 6. Informacji o przetargach udziela Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie, pokój nr 210, tel. 77 410 36 95 wew. 209, 211.

 

Lp.

Nr działki

Oznaczenie wg katastru nieruchomości

Pow. działki                  w ha

Cena wywoławcza brutto w zł

Wadium      w zł

Postąpienie w zł

1

2

3

4

5

6

7

1.

437/321

RIIIb

0,1181

62 700,00

3 200,00

630,00

2.

437/322

RIIIb

0,1208

64 100,00

3 300,00

650,00

3.

437/323

RIIIb

0,1100

58 400,00

3 000,00

590,00

4.

437/324

RIIIb

0,1093

58 100,00

3 000,00

590,00

5.

437/326

RIIIb

0,1200

63 700,00

3 200,00

640,00

6.

437/327

RIIIb

0,1216

64 600,00

3 300,00

650,00

7.

437/328

RIIIb

0,1000

53 100,00

2 700,00

540,00

8.

437/329

RIIIb

0,1000

53 100,00

2 700,00

540,00

9.

437/330

RIIIb

0,1000

53 100,00

2 700,00

540,00

10.

437/331

RIIIb

0,1000

53 100,00

2 700,00

540,00

11.

437/332

RIIIb

0,1000

53 100,00

2 700,00

540,00

12.

437/333

RIIIb

0,1000

53 100,00

2 700,00

540,00

13.

437/334

RIIIb

0,1000

53 100,00

2 700,00

540,00

14.

437/335

RIIIb

0,1002

53 200,00

2 700,00

540,00

15.

437/336

RIIIb

0,1005

53 400,00

2 700,00

540,00

16.

437/338

RIIIb

0,1039

55 200,00

2 800,00

560,00

17.

437/339

RIIIb

0,1029

54 700,00

2 800,00

550,00

18.

437/341

RIIIb

0,1100

58 400,00

3 000,00

590,00

19.

437/342

RIIIb

0,1040

55 200,00

2 800,00

560,00

20.

437/344

RIIIb

0,1022

54 300,00

2 800,00

550,00

21.

437/345

RIIIb

0,1030

54 700,00

2 800,00

550,00

22.

437/346

RIIIb, RIVa

0,1030

54 700,00

2 800,00

550,00

23.

437/348

RIIIb, RIVa

0,1458

77 400,00

3 900,00

780,00

24.

437/349

RIVa

0,1426

75 700,00

3 800,00

760,00

25.

437/350

RIVa

0,1388

73 700,00

3 700,00

740,00

26.

437/351

RIIIb, RIVa

0,1398

74 200,00

3 800,00

750,00

27.

437/352

RIVa

0,1396

74 100,00

3 800,00

750,00

28.

437/353

RIVa

0,1387

73 600,00

3 700,00

740,00

29.

437/355

RIVa

0,1398

74 200,00

3 800,00

750,00

 

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego           

 

 

Pliki do pobrania:

1.PDFUCHWAŁA ZP nr 7-20-2015.pdf
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML