Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających złożenie wniosku o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających złożenie wniosku o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności

Podstawa Prawna:
Art. 217 §1 i §2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021, poz. 735)

Rozpoczęcie sprawy:
Zgłoszenie przez osobę (lub jej opiekuna prawnego) składającą wniosek o  ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, konieczności wydania zaświadczenia.

Wymagane dokumenty:
Złożenie wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wraz z aktualnym zaświadczeniem lekarskim.

Opłaty:
W tej sprawie opłat nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:
Bezzwłocznie, w dniu złożenia wniosku.

Zakończenie sprawy:
Wydanie zaświadczenia

Wersja XML