Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wycieczka do Brukseli w ramach projektu Dobry start

1. DOCZapytanie ofertowe - wycieczka do Brukseli.doc
2. DOCZał nr 1 projekt umowy.doc
3. DOCZał nr 2 formularz oferty.doc
4. DOCZał nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 PZP.doc
5. DOCZał nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
6. DOCZał nr 5 Informacja o grupie kapitałowej.doc
7. PDFWybór oferty - wycieczka do Brukseli.PDF
8. PDFPonowny wybór oferty - wycieczka do Brukseli.PDF

Wersja XML