Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisje Stałe Rady Powiatu kadencji VI 2018 r. -2023 r.

Komisja Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska,

Bezpieczeństwa i Porządku

Przewodniczący:

Antoni Sobiegraj

Pozostali członkowie:

Mariusz Jabłoński 

Lucyna Medyk

Andrzej Michta

Andrzej Zielonka

Krzysztof Żołnowski

 

Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych

Przewodniczący:

Roman Letki

Pozostali członkowie:

Zbigniew Bratosiewicz

Grzegorz Grudziński

Mariusz Jabłoński

Zenon Kotarski

Piotr Lechowicz

Adam Maciąg

Roman Półrolniczak

Antoni Sobiegraj

Krzysztof Żołnowski

 

Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu

Przewodniczący:

Piotr Lechowicz 

Pozostali członkowie:

Zbigniew Bratosiewicz 

Zenon Kotarski  

Adam Maciąg

Lucyna Medyk

Andrzej Michta

Marcin Siejka

Andrzej Zielonka

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:

Roman Półrolniczak

Pozostali członkowie:

Grzegorz Grudziński

Roman Letki

Marcin Siejka

Krzysztof Szyndlarewicz

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący:

Grzegorz Grudziński

Pozostali członkowie:

Marcin Siejka

Antoni Sobiegraj

 

 

Wersja XML