Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydawanie kart parkingowych

Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie, pok. 14-15, tel. 4103 695, wew. 169-170.

 

Podstawa prawna:

Rozpoczęcie sprawy:

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek składany osobiście

 

ORZECZENIA O UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WYDANE PRZED 01.07.2014 MUSZA BYĆ PONOWNIE ZWERYFIKOWANE BEZWZGLEDU NA WYŻEJ SPEŁNIONE PRZESŁANKI

 

Wniosek składany z wyłączeniem obowiązku osobistego stawiennictwa

Opłaty:

      Starostwo Powiatowe w Namysłowie, pl. Wolności 12A
      Nr konta: 63 8890 0001 0026 5917 2000 0003

 

Czas załatwienia sprawy:

 

Zakończenie sprawy:

Wydanie karty parkingowej lub odmowa jej wydania jest czynnością materialno-techniczną, w związku z tym nie przysługuje stronie odwołanie/zażalenie.  

 

Inne istotne informacje (uwagi):

ORZECZENIA O UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WYDANE PRZED 01.07.2014 MUSZA BYĆ PONOWNIE ZWERYFIKOWANE BEZWZGLEDU NA WYŻEJ SPEŁNIONE PRZESŁANKI.

  1. Wydawanie kart parkingowych dla placówek

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – Powiatowy Zespół ds. Orzekaniao Niepełnosprawności w Namysłowie, pok. 14-15, tel. 4103 695, wew. 169-170

 

Podstawa prawna:

 

Rozpoczęcie sprawy:

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek składany przez osobę upoważnioną do reprezentowania placówki

Wniosek składany z wyłączeniem obowiązku osobistego stawiennictwa osoby upoważnionej do reprezentowania placówki

 

 Opłaty:

      Starostwo Powiatowe w Namysłowie, pl. Wolności 12A
      Nr konta: 63 8890 0001 0026 5917 2000 0003

 

Czas załatwienia sprawy:

 

Zakończenie sprawy:

Wydanie karty parkingowej lub odmowa jej wydania jest czynnością materialno-techniczną, w związku z tym nie przysługuje stronie odwołanie/zażalenie.  

 

Inne istotne informacje (uwagi):

XLSWniosek - karta parkingowa - Obowiązujący od 01.07.2021r..xls

Wersja XML