Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Biuro Prawne

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
Biuro Prawne

Plac Wolności 12 A
46-100 Namysłów
tel. +48 77/410-36-95, wew. 221
fax: +48 77/4103-922
 

Zadania Biura Prawnego


Do zadań Biura Prawnego należą:

1)     udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Starosty;

2)     opiniowanie projektów aktów prawnych Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Starosty;

3)     opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez organy powiatu i Starosty;

4)     wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami i innymi organami orzekającymi w sprawach dotyczących działania Zarządu Powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych;

5)     informowanie Zarządu Powiatu, Starosty, i kierowników wydziałów o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów powiatu;

6)     udzielanie pomocy prawnej kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych na zasadach określonych w porozumieniu.

Wersja XML

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
ul. Plac Wolności 12a
46-100 Namysłów
tel. 77/4103 695
fax 77/4103 922
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 14088507
w tym miesiącu: 131055
dzisiaj: 400

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1