Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytania ofertowe 2014 r.

Data publikacji Termin składania ofert Zadanie
24.10.2014 r. 30.10.2014 r. Opracowanie, druk i dostawa broszury promocyjnej dla projektu pn. „Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Namysłowskim”.
06.10.2014 r. 10.10.2014 r. Wykonanie i dostawa tablicy pamiątkowej dla projektu pn. „Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Namysłowskim"
12.09.2014 r. 25.09.2014 r.
godz. 12:00
Wycieczka do Brukseli w ramach projektu Dobry start
10.07.2014 r. 21.07.2014 r.
godz. 10:00
Prowadzenie stałej obsługi w zakresie wykonywania służby BHP i p.poż dla jednostek organizacyjnych powiatu namysłowskiego
12.06.2014 r. 16.06.2014 r. Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
28.01.2014 r. 14.02.2014 r. Zapytanie ofertowe dot. przeglądów obiektów mostowych
17.02.2014 r. 28.02.2014 r. Zakup i dostawy wody źródlanej dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
17.03.2014 r. 31.03.2014 r. Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
19.03.2014 r. 31.03.2014 r.
godz.10:00
Zakup oraz dostawa urządzenia kopiująco - drukująco - skanującego do tworzenia i archiwizacji wielkoformatowej dokumentacji w kolorze
19.03.2014 r. 31.03.2014 r.
godz.12:00
Zakup materiałów dydaktycznych dla profilu technik elektronik
Wersja XML