Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Namysłowie

Zarząd Powiatu Namysłowskiego informuje, że w dniu 20 stycznia 2014 r. podjął uchwałę Nr 117/506/2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Namysłowie (Rynek 16/7) przeznaczonego do sprzedaży.

Nieruchomość - lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniem przynależnym o łącznej powierzchni użytkowej 34,35 m2 (w tym: lokal mieszkalny 32,45 m2 i piwnica 1,90 m2) położony w Namysłowie - ul. Rynek 16/7 znajdujący się na drugim piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Lokal położony jest na działce o nr ewid /1 k.m. 7 obręb Namysłów, pow. 0,0803 ha - udział w częściach wspólnych budynku wynosi 35/1000,.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem A.13MU – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej,  rozumianej jako budynek mieszkalny jednorodzinny lub wielorodzinny, budynek mieszkalno-usługowy, obiekt usługowy lub zespół takich obiektów przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego, usługi gastronomiczne, usługi administracyjno-biurowe, usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki i oświaty, usługi kultury i rozrywki oraz inne o podobnym charakterze wraz  z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami.

Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00063158/1.

Forma zbycia: sprzedaż w drodze przetargu.

Pliki do pobrania:

  1. PDFUchwała ZP nr 117-506-2014 z dnia 20.01.2014 r..pdf
  2. PDFZałącznik do uchwały ZP nr 117-506-2014 z dnia 20.01.2014 r.pdf

                                                                                                                                        Przewodniczący Zarządu

                                                                                                                                             Julian Kruszyński

 

Wersja XML