Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zezwolenie na posiadanie i hodowlę lub utrzymywanie chartów lub ich mieszańców

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
Pl. Wolności 12 A
pokój nr 4, 5
tel. 77 / 41 03 695 wew. 128, 129

Podstawa prawna:
art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie.( Dz. U. z 2018r., poz. 2033 z późn. zm.)

Rozpoczęcie sprawy:
wniosek złożony w Sekretariacie lub przesłany pocztą

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek.
 2. Dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia w kwocie 82,00 zł.
 3. Oświadczenie o znajomości przepisów karnych dotyczących zakazu polowania z chartami.
 4. Oświadczenie o niekaralności za kłusownictwo.
 5. Kserokopia metryki lub rodowodu psa/psów.
 6. Kserokopia zaświadczeń o szczepieniu psa/psów.

Opłaty
Opłatę skarbową w kwocie 82 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie - nr 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001 Bank Spółdzielczy w Namysłowie.
Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Czas załatwienia sprawy:
30 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami

Zakończenie sprawy:
zezwolenie na posiadanie i hodowlę lub utrzymywanie chartów rasowych

 

DOCWniosek o wydanie zezwolenia na charty rasowe lub ich mieszańce.doc

 

Wersja XML