Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
Plac Wolności 12 A
pokój nr 4, 5
tel. 77 / 41 03 695 wew. 128, 129

Podstawa prawna:
art. 20 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym ( Dz. U.z 2018r., poz. 1476 z późn. zm.)

Rozpoczęcie sprawy:
wniosek złożony osobiście (składa się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa lub w Sekretariacie) lub przesłany pocztą

Wymagane dokumenty:
wypełniony wniosek o rejestrację z dokładnym adresem zamieszkania

Opłaty:
Opłatę skarbową w kwocie 17 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie - nr 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001 Bank Spółdzielczy w Namysłowie.
Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Czas załatwienia sprawy:
do 2 dni

Zakończenie sprawy:
wydanie zaświadczenia

Inne istotne informacje (uwagi):
odbiór zaświadczenia osobiście

 

DOCZgłoszenie jednostki pływającej służącej do amatorskiego połowu ryb.doc

DOCZgłoszenie jednostki pływającej służącej do połowu ryb przez uprawnionych do rybactwa.doc

 

Wersja XML