Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ustanawianie strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej

Strona archiwalna

 

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
Pl. Wolności 12 A
pokój nr 4, 5
tel. 77 / 41 03 695 wew. 128, 129

Podstawa prawna:
art. 58 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (tj. z 2005r. Dz. U. nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)

Rozpoczęcie sprawy:
wniosek złożony w Sekretariacie lub przesłany pocztą

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek
  2. dokumentacja hydrogeologiczna

Czas załatwienia sprawy:
30 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami

Zakończenie sprawy:
decyzja o ustanowieniu strefy

Inne istotne informacje (uwagi):
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Wersja XML