Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pozwolenie wodnoprawne

Strona archiwalna

 

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
Pl. Wolności12 A
pokój nr 4, 5
tel. 77 / 41 03 695 wew. 128, 129

Podstawa prawna:
art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (tj. z 2005r. Dz. U. nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)

Rozpoczęcie sprawy:
wniosek złożony w Sekretariacie lub przesłany pocztą

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
  2. załączniki wymienione w art. 131 ust. 2 Ustawy Prawo Wodne (tj. z 2005r. Dz. U. nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)

Opłaty:
Opłatę skarbową od pozwolenia w kwocie 217 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie - nr 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001 Bank Spółdzielczy w Namysłowie.
Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia.

Czas załatwienia sprawy:
30 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami

Zakończenie sprawy:
wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Inne istotne informacje (uwagi):

Odwołanie wnosi się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem organu który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

 

Wersja XML