Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadania Wydziału Organizacyjnego

 Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego należy prowadzenie następujących spraw:

W zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:

W zakresie skarg i wniosków:

 

W zakresie spraw kadrowych:

 

W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:

 

W zakresie obsługi Biura Rady i jej Komisji:

 

W zakresie informatyzacji:

 

Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa merytorycznie związanych z zadaniami Wydziału.

 

 

Wersja XML