Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o nieruchomościach do wynajęcia, wydzierżawienia, itp.

Informacja o nieruchomościach do wynajęcia, wydzierżawienia, itp.

Miejsce załatwienia sprawy:

a) bezpośrednio w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Nieruchomościami, II piętro, pok. 206,

b) tel. /077/ 410 36 95, wew. 206.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2004 r. nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami).

Rozpoczęcie sprawy:

informacji udziela się w formie pisemnej lub ustnej.

Wymagane dokumenty:

nie wymaga się.

Opłaty:

w tej sprawie opłat nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

odpowiedź udzielana jest bez zbędnej zwłoki.

Zakończenie sprawy:

Informacje o nieruchomościach do wynajęcia, wydzierżawienia, itp., zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa i na stronie internetowej Starostwa.

Inne istotne informacje (uwagi):
jeżeli Starostwo nie jest właściwą instytucją do załatwienia sprawy, odsyła interesanta do właściwej instytucji.

Wersja XML