Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Organizacyjny - Informacje ogólne

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Wydział Organizacyjny

Plac Wolności 12 A
46 – 100 Namysłów
tel. +48 77/4103-695
 fax. +48 77/4103-922
 

Pracownicy wydziału:
 
Sekretarz Powiatu Namysłowskiego, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Sławomir Hinborch
tel.  +48 77/4103 695, wew. 101
e- mail:

Inspektor ds. Kadr
 Anna Pacyniak
tel. +48 77/4103 695, wew. 118
e-mail:

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

Inspektor ds. Rady Powiatu
Monika Duraj
tel. +48 77/4103 695, wew. 117
e-mail:
 
Inspektor ds. Zarządu Powiatu i spraw administracyjno - gospodarczych
Marta Adamiec
tel. +48 77/4103 695, wew. 117
e-mail:
 

Informatyk
Robert Kupniewski
tel. +48 77/4103 695 wew. 205
pokój nr 205, II piętro
e- mail: 


Informatyk
Bartosz Podgórski
tel. +48 77/4103 695 wew. 205
pokój nr 205, II piętro
e- mail: admin2@namyslow.pl

 

Podinspektor ds. sekretariatu
Alicja Włodarczyk
tel. +48 77/4103 695 wew. 101
e-mail:

 

Barbara Jarmuszewska
Podinspektor ds.komunikacji społecznej
tel. +48 77/4103 695, wew. 217
e-mail:


Robotnik gospodarczy
Arkadiusz Kasprzycki
tel. +48 77/4103-695, wew. 174

Pracownicy porządkowi:
- Elena Katryk
- Małgorzata Komarnicka
Wersja XML