Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia publiczne 2013 r.

Strona archiwalna

 

 

Data publikacji Termin składania ofert Zadanie
23.12.2013 r.

03.01.2014 r.

godzina: 1000

Zakup i sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm Plus do Domu Pomocy Społecznej PROMYK w Kamiennej - II.

20.12.2013 r.

08.01.2014 r.

godzina: 1000

Wycinka 161 sztuk drzew przydrożnych, gatunek topola, rosnących przy drogach powiatowych.

18.12.2013 r.

07.01.2014 r.

godzina: 1000

Koszenie poboczy i rowów oraz wycinka krzaków i samosiewów przy drogach powiatowych Powiatu Namysłowskiego w latach 2014 - 2016.

05.12.2013 r.

16.12.2013 r.

godzina: 1000

Zakup i sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm Plus do Domu Pomocy Społecznej PROMYK w Kamiennej w ilości około 23 000 litrów +/- 30%.

22.11.2013 r.

05.12.2013 r.

godzina: 1000

Zakup i dostawa materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Namysłowie na pokrycie bieżących potrzeb.
21.11.2013 r.

03.12.2013 r.

godzina: 1000


Dostawa energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego.
Jednostki organizacyjne Zamawiającego:
1. Starostwo Powiatowe w Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul. Plac Wolności 12a,
2. Dom Pomocy Społecznej w Kamiennej, 46- 100 Namysłów, Kamienna 22,
3. Zespół Szkół Rolniczych, 46-100 Namysłów, ul. Pułaskiego 3,
4. I Liceum Ogólnokształcące w Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul. Mickiewicza 12,
5. Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, 46-100 Namysłów, ul. Pułaskiego 3c,
6. Zespół Szkół Specjalnych w Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul. Staszica 8,
7. Dom Dziecka w Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul. Pułaskiego 1,
8. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Namysłowie, ul. Mickiewicza 14, 46-100 Namysłów.
9. Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul. Pułaskiego 10.
19.11.2013 r.

29.11.2013 r.

godzina: 1000

Zakup i dostawa leków do Domu Pomocy Społecznej PROMYK w Kamiennej
15.11.2013 r.

25.11.2013 r.

godzina: 1000

Zakup i dostawa oprogramowania dla oświaty, a mianowicie:
1) licencji na oprogramowanie stanowiące system planowania i zatwierdzania organizacji oraz zarządzania budżetem w jednostkach oświatowych z dostępem do używania aplikacji za pośrednictwem Internetu,  administrowaniem oraz bieżącą i nieodpłatną aktualizacją na okres 3 lat, wraz ze specjalistyczną usługą wdrożeniową pracowników Starostwa Powiatowego w Namysłowie (3 stanowiska) oraz szkoleniem  z zakresu obsługi tego oprogramowania dla pracowników szkół i placówek oświatowych (2 stanowiska w każdej jednostce),
2) elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 z dostępem do bazy danych za pośrednictwem Internetu na okres jednego roku wraz ze szkoleniem w zakresie posługiwania się systemem dla wskazanych pracowników Starostwa Powiatowego w Namysłowie, szkól ponadgimnazjalnych oraz gimnazjów.

 
12.11.2013 r.   Zakup usługi WMS/WFS
18.10.2013 r.

28.10.2013 r.

godzina: 1000

Założenia Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla miasta Namysłów w zakresie sieci ciepłowniczej.

15.10.2013 r.

24.10.2013 r.

godzina: 1000

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2013-2016 - III.
15.10.2013 r.

23.10.2013 r.

godzina: 1000

 
04.10.2013 r.

21.10.2013 r.

godzina: 1000

Budowa zatoki parkingowej w miejscowości Krasowice przy drodze powiatowej nr DP 1126 O.
04.10.2013 r.

21.10.2013 r.

godzina: 1000

Remont istniejącego chodnika w miejscowości Minkowskie przy rodze powiatowej nr DP 1129 O.
02.10.2013 r.

10.10.2013 r.

godzina: 1000

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2013-2016 - II.
20.09.2013 r.

30.09.2013 r.

godzina: 1000

Opracowanie rastrowej mapy zasadniczej w państwowym układzie współrzędnych płaskich 2000 dla obszaru Powiatu Namysłowskiego - II.
19.09.2013 r.

27.09.2013 r.

godzina: 1000

16.09.2013 r.

27.09.2013 r.

godzina: 1000

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2013-2016.
11.09.2013 r.

02.10.2013 r.

godzina: 1000

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.
10.09.2013 r.

19.09.2013 r.

godzina: 1000

Wykonanie, dostawa i montaż mebli laboratoryjnych z wyposażeniem do pracowni fizyczno-chemicznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie - II.
06.09.2013 r.

17.09.2013 r.

godzina: 1000

Opracowanie rastrowej mapy zasadniczej w państwowym układzie współrzędnych płaskich „2000” dla obszaru Powiatu Namysłowskiego.
06.09.2013 r.

18.09.2013 r.

godzina: 1000

Zakup i dostawa środków czystości do Starostwa Powiatowego w Namysłowie na pokrycie bieżących potrzeb.
30.08.2013 r.

16.09.2013 r.

godzina: 1000

 

20.08.2013 r.

28.08.2013 r.

godzina: 1000

 

19.08.2013 r.

27.08.2013 r.

godzina: 1000

Wykonanie, dostawa i montaż mebli laboratoryjnych z wyposażeniem do pracowni fizyczno-chemicznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie.
12.08.2013 r.

27.08.2013 r.

godzina: 1000

Remont pracowni chemiczno-fizycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie.

06.08.2013 r.

14.08.2013 r.

godzina: 1000

Zorganizowanie i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego nad polskim morzem dla osób niepełnosprawnych.
24.07.2013 r.

01.08.2013 r.

godzina: 1000

11.07.2013 r.

19.07.2013 r.

godzina: 1000

Zakup i dostawa trzynastu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
10.07.2013 r.

23.07.2013 r.

godzina: 1000

 
02.07.2013 r.

17.07.2013 r.

godz.: 1000

Przebudowa boiska na boiska wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Rolniczych
28.06.2013 r.

08.07.2013 r.

godzina: 1000

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych termomodernizacji budynków powiatu namysłowskiego, a to:

21.06.2013 r.

01.07.2013 r.

godz.: 1000

19.06.2013 r.

28.06.2013 r.

godz.: 1000

Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.

12.06.2013 r.

27.06.2013 r.

godz.: 1000

Remont drogi powiatowej nr DP 1131 O w miejscowości Domaszowice, ul. Kolejowa.
11.06.2013 r.

19.06.2013 r.

godzina: 1000

Ubezpieczenie mienia Powiatu Namysłowskiego
03.06.2013 r.

11.06.2013 r. 

godzina: 1000

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych na pokrycie bieżących potrzeb Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
15.05.2013 r.

04.06.2013 r.

godzina: 1000

Przebudowa drogi powiatowej nr 1136 O Domaszowice-Świerczów-Mąkoszyce – etap II na odcinku Świerczów - Mąkoszyce.
15.05.2013 r.

24.05.2013 r.

godzina: 1000

16.04.2013 r.

24.04.2013 r.

godina: 1000

Zakup oraz dostawa urządzenia wielofunkcyjnego (skaner kolorowy A3, drukarka i kopiarka) wraz z usługami serwisowymi dotyczącymi konserwacji urządzenia.
09.04.2013 r.

17.04.2013 r.

godzina: 1000

Wykonanie jednorazowego pozimowego oraz cztery razy w miesiącu sprzątania jezdni i chodników dróg powiatowych na terenie miasta Namysłów - II.
26.03.2013 r.

04.04.2013 r.

godzina: 1000

25.03.2013 r.

03.04.2013 r.

godzina: 1000

Wykonanie jednorazowego pozimowego oraz cztery razy w miesiącu sprzątania jezdni i chodników dróg powiatowych na terenie miasta Namysłów.
21.03.2013 r.

05.04.2013 r.

godzina: 1000

Remont odcinka drogi powiatowej DP 1132 O w miejscowości Pieczyska (gmina Świerczów) długości 150 mb.
21.03.2013 r.

29.03.2013 r.

godzina: 1000

Usuwanie, przemieszczanie, holowanie pojazdów na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz  prowadzenie  parkingu strzeżonego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.
15.03.2013 r.

27.03.2013 r.

godzina: 1000

14.03.2013 r. 

25.03.2013 r.

godzina: 1000

13.03.2013 r.

26.03.2013 r.

godzina 1000

06.03.2013 r.

14.03.2013 r.

godzina: 1000

04.03.2013 r.

12.03.2013 r.

godzina: 1000

Sporządzenie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu gmin: Domaszowice, Namysłów, Pokój, Świerczów i Wilków o ilości orientacyjnej: 244,6325 ha.
01.03.2013 r.

11.03.2013 r. 

godzina: 1000

Wycinka drzew, podkrzesanie i usunięcie posuszu z wysięgnika oraz redukcja pni przy drogach powiatowych.
20.02.2013 r.

28.02.2013 r.

godzina: 1000

19.02.2013 r.

28.02.2013 r.

godzina: 1000

18.02.2013 r.

26.02.2013 r.

godzina: 1000

14.02.2013 r.

25.02.2013 r.

godzina: 1000

Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.
12.02.2013 r.

20.02.2013 r.

godzina: 1000

Wykonanie wycinki drzew w ilości 157 szt. przy drogach powiatowych II.
05.02.2013 r.   Subskrypcja i nadzór autorski nad oprogramowaniem GEO-INFO 6 (GEO-INFO 6 Mapa – 5 stanowisk, GEO-INFO 6 Mapa LT z modułem O – stanowisko, GEO-INFO 6 Ośrodek z ZUDP, Negra, Sigma – pakiet) na rok 2013.
24.01.2013 r.

01.02.2013 r.

godzina: 1000

Wykonanie wycinki drzew w ilości 157 szt. przy drogach powiatowych.
21.01.2013 r.

29.01.2013 r.

godzina: 1000

18.01.2013 r.

28.01.2013 r.

godzina: 1000

Zakup sprzętu komputerowego oraz sprzętu audio-video do projektu pn.: „Dobry start – dobra przyszłość II” - II.
16.01.2013 r.

25.01.2013 r.

godzina: 10:00

 
16.01.2013 r.

25.01.2013 r.

godz.: 10:00

Wykonanie prac geodezyjnych w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej , w tym gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
16.01.2013 r.

25.01.2013 r.

godzina: 1000

Wykonanie wycen nieruchomości w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
15.01.2013 r.

24.01.2013 r.

godz.: 1000

15.01.2013 r.

23.01.2013 r.

godzina: 10:00

Opracowanie graficzne, skład, druk, dostawa oraz kolportaż gazety:  "Nasz Powiat Namysłowski " - II.
10.01.2013 r.

21.01.2013 r. 

godzina: 1000

Zakup i sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm Plus do Domu Pomocy Społecznej PROMYK w Kamiennej.
07.01.2013 r.

15.01.2013 r.

godzina: 1000

Zakup sprzętu komputerowego oraz sprzętu audio-video do projektu pn.: Dobry start – dobra przyszłość II.
03.01.2013 r.

11.01.2013 r. 

godzina: 1000

Opracowanie graficzne, skład, druk, dostawa oraz kolportaż gazety: Nasz Powiat Namysłowski.

 

Wersja XML