Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu - Informacje ogólne

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu

Plac Wolności 12 A
46-100 Namysłów

tel. +48 77/4103 695
fax. +48 77/4103 695 wew. 212
e-mail:

 

Pracownicy wydziału:

Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu
Maria Adamczyk
tel. +48 77/4103 695, wew. 209
pokój nr 209, II piętro
e-mail:

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych 
Anna Kochmańska-Grzegorczyk  
tel. +48 77/4103 695 wew. 211
pokój nr 210, II piętro
e-mail:


Podinspektor ds. inwestycji i mienia powiatu
Bogdan Kowalski
tel. +48 77/4103 695, wew. 210
pokój nr 211, II piętro

 

Inspektor ds. Inwestycji i Remontów
Adriana Harasimczuk
tel. +48 77/4103 695, wew. 211
pokój nr 210, II piętro

Pomoc administracyjna
Karolina Chmura
tel. +48 77/4103 695, wew. 210
pokój nr 210, II piętro

Wersja XML